برگــ اول | نوشته هایـ قدیمی | سـربـرگ نـوشــته ها


پسری که همیشه بچه ماند

چند تا سوال بی پاسخ                کسی تو فکر حل نیست

آزمونای پیاپی ، نمره تو راه حل نیست!

فاصله صفر تا بیست               دیگه فقط عدد نیست

دو بین ما دو تا مُرد                      تک دیگه مال من نیست                                

هردوتامون برنده ، آره فقط تو رویا!

تقلبم نکردیم ! ، رویا شدیم ما حالا...

فرق منو تو اینه                 تو آزمونت دوبارس!

من بار اولم بود!                   این آخرین بهانس 

حالا شدیم برابر                 فقط مقابل هم     

   پر شده آرزو ها                  از حذف ِ "خاطر" هم 

پنهان شدن تو برگا                  فقط برای خندس      

بوسه ها دیگه مُردن              نفرت ، برگ برندس!      

نیمکت توی پارک َم ، منتظر ماها نیست

اما جدایی ما ، پایان قصه ها نیست


نزار کسی بفهمه ، نزار کسی بخونه

حتی نزار مترسک ، از مرگ گل بدونه

نزار دریا بفهمه...کشتی به گِل نشسته

"ناخدا" حالا دیگه ، پشت تاکسی نشسته!!!

جنگل شده بیابون             بهار شده زمستون

عشق دیگه "اتهام" ِ                  عاشق رفته تو زندون!

تو هم فراموشش کن ، مثل همه که خوابن

امشب میخوام تو دنیام                  قصه ها هم بخوابن...


در تاثیر از یک فیلم در تابستان 90 نوشته شد!

امروز که برگه هامو جمعو جور می کردم ، دیدمش!

جاش اینجا خالی بود


 "بالماسکه" همیشه می خونمت،اگه ساکتم شرمنده دوست من


دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 سـاعـت 21:1 به خـط پـیـتر | |

1

امروز استاد فارسی می گفت : عمر عشق 3 یا 4 سال بیشتر نیست

اگه می خواین بیشتر باشه ، باید خاطرات خوبتون رو همش مرور کنین ، خاطره باز باشین!

حرفش منطقی نیست ، شایدم هست ، نمی دونم!

عشق . عشق . عشق . عشق . ... 

نه ، حرفش مزخرف بود!

---------

کاش می گفت عمر یه دل شکسته حداکثر چقدره...

بعضی وقتا دلم می خواد جلوی آینه بشینم و به خودم بگم :

با من رو راست باش ، چند وقت دیگه زنده ام؟

---------

بعد از ظهر حالم خوب نبود ، دراز کشیدم کف اتاق و خوابم برد ، خواب دیدم یکی باهام تماس گرفته و همه چیز حل شده!

خیلی دنیای مسخره ایه . حالم ازش بهم می خوره چون هیچی سر جاش نیست...

از خواب بیدار شدم ، به گوشیم نگاه کردم...

بر عکس همیشه ، آنتن داشت اما کسی تماس نگرفته بود!

---------

کاش برای چند دقیقه ، فقط چند دقیقه ، عاشقم بود...

فقط چند دقیقه!همین

شنبه پنجم اسفند 1391 سـاعـت 21:30 به خـط پـیـتر | |